Statut

  • Statut                                                                                   AKTUALNY
    Wstawił: Sylwia Bąkowska,  17.04.2023r. 
  • Zmiana Statutu z dnia 28 sierpnia 2017r.               
    Wstawił: Kamil Szczepaniak, 13.08.2019r.
  • Statut
    Wstawił: Kamil Szczepaniak, 14.04.2015r.